Cookie- og persondatapolitik

Persondatapolitik  

Generelt 

1.1 MollyogMy ApS (“Molly&My”, “www.mollyogmy.dk”, “vores”, “vi” eller “os”) er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget fra dig. Du finder vores kontaktoplysninger under punkt 7. 


1.2 I denne persondatapolitik kan du læse, hvordan MollyogMy ApS indsamler og behandler oplysninger, der vedrører dig, herunder til hvilke formål vi behandler personoplysninger, hvordan vi sikrer de oplysninger, vi modtager, og hvilke rettigheder du har. 

Indsamling og behandling af persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning

2.1 Når du besøger www.mollyogmy.dk, indsamler vores system automatisk oplysninger om dig og din brug af vores hjemmeside. De data, som systemet registrerer, er blandt andet oplysninger om, hvilken browser du bruger, hvilke ord, produkter og kategorier du søger, din IP-adresse, netværkslokation og informationer om din computer, mobil eller tablet, som gør det muligt for os, at forbedre din brugeroplevelse og optimere og udvikle www.mollyogmy.dks funktioner, ligesom vi bruger dine brugeroplysninger til at kunne foretage relevant markedsføring. Retsgrundlaget for vores behandling af dine data i forbindelse med besøg på hjemmesiden, kan du finde i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Derudover gør www.mollyogmy.dk brug af cookies i overensstemmelse med www.mollyogmy.dks cookiepolitik. Denne behandling er baseret på dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.  


2.2 Når du tilmelder dig www.mollyogmy.dks direkte markedsføring, for eksempel vores nyhedsbrev, registrerer vi dit navn, din mailadresse, samt andre frivillige oplysninger, du selv afgiver i forbindelse med tilmeldingen. 


2.3 Når du køber et produkt på www.mollyogmy.dk eller kommunikerer med os via vores hjemmeside, registrerer vi de oplysninger, du selv afgiver, som eksempelvis dit navn, din adresse, din mailadresse, dit telefonnummer, betalingsmetode, leveringsmetode, IP-adresse, samt hvilke produkter du har købt og eventuelt sidenhen returneret til os. Disse oplysninger bliver registreret, for at vi kan levere de produkter, som du har bestilt, og derudover administrere og overholde dine rettigheder til at returnere og reklamere over en vare jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Disse oplysninger kan også blive brugt til at informere dig om en tilbagekaldelse af et produkt eller anden information, vi er pålagt at informere dig om ved lov. Oplysninger om dine køb via vores hjemmeside indsamles desuden, så vi kan overholde lovkrav til bogføring og regnskab jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c. Når vi registrerer din IP-adresse, er det fordi www.mollyogmy.dk er interesseret i at forebygge og forhindre bedrageri. Retsgrundlaget herfor er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. 


2.4 Når du indgår en samarbejdsaftale med os enten som privatperson eller i kommerciel sammenhæng, registrerer vi oplysninger om dit navn, din erhvervs- eller privatadresse, din mailadresse, dit telefonnummer, leveringsmetode, IP-adresse samt andre relevante oplysninger, der udveksles i forbindelse med samarbejdet. Formålet med at indsamle og opbevare disse oplysninger, er at vurdere en potentiel samarbejdsaftale, samt at levere de produkter eller den service, som du har anmodet om i henhold til aftalen. Oplysninger som du selv afgiver, behandles for at kunne træffe foranstaltninger på din anmodninger foud for indgåelse af en samarbejdsaftale jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

2.5 Hvis du afhenter din bestilling på vores lager i Fredericia kan der opsat videoovervågning. Såfremt dette er tilfældet, vil det være skiltet på bygningen. Disse optagelser kan blive gennemgået og videregivet til Politiet, hvis der opstår begrundet mistanke om overtrædelse af loven. Formålet er at forebygge og dokumentere eventuelle lovovertrædelser. Retsgrundlaget herfor er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. 


2.6 Når du interagerer på Molly&Mys sociale medier, herunder Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok og/eller LinkedIn, vil de oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillinger på sociale medier samt reaktioner, kommentarer og/eller delinger på opslag fra Molly&My, blive behandlet Molly&My. 


2.6.1 Formålet med at behandle de personoplysninger, du har gjort tilgængelige for os, er blandt andet at markedsføre www.mollyogmy.dk, at besvare eventuelle henvendelser fra dig eller lade dig deltage i konkurrencer afholdt af Molly&My, samt at kunne rette henvendelse til dig, såfremt du vinder. Når Facebook Inc. gør brug af personoplysninger indsamlet på Molly&Mys Facebook-side, herunder til forbedring af annoncesystem, kan Facebook anses som værende fælles dataansvarlig med Molly&My. I forlængelse af dette henviser vi til Facebooks egen datapolitik. 


2.6.1 Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er den legitime interesse, Molly&My har i at markedsføre sig, at kunne besvare henvendelser og administrere konkurrencer jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f. 

Modtagere af persondata 

3.1 www.mollyogmy.dk overdrager oplysninger om dit navn, din adresse, din mailadresse, dit ordre- og telefonnummer samt ønsket leveringsmetode til den transportør, som varetager fragten og leveringen af de varer, du har købt hos os. Disse oplysninger udveksles mellem Molly&My og transportøren via Coolrunner. Derudover kan enkelte oplysninger i nogle tilfælde videregives til samarbejdspartnere, der assisterer os i forbindelse med vores forretningsaktiviteter, herunder blandt andet betalingsudbydere med finansieringsmuligheder.


3.2 Da vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift, forbedringer på hjemmesiden, indsamling til tilladelse til at udsende nyhedsbreve, deltagelse i konkurrencer, pop-ups, anden relevant markedsføring samt bedømmelse af vores virksomhed og produkter, kan oplysninger om dit navn og din mailadresse blive betroet til disse. I forbindelse med køb hos os vil du modtage en mail med en invitation til at bedømme os på Trustpilot. Det er fuldstændig valgfrit, om du vil anmelde os. 


3.3 Når du betaler din(e) vare(r), vil du blive viderestillet til vores betalingsudbydere. De oplysninger du afgiver, vil blive opbevaret i fuld fortrolighed af modtagerne. Det er alene betalingsudbyderen der får adgang til oplysninger om dit betalingskort. Molly&My får ikke adgang til oplysninger om dit betalingskort. 


3.4 Oplysninger, der er indsamlet som led i et samarbejde, vil alene blive opbevaret til intern brug, medmindre det er nødvendigt for at opfylde formål i forbindelse med samarbejdsaftalen, eller såfremt der opstår et tvist, der gør det nødvendigt at videregive informationer til retslige instanser eller myndigheder. 


3.5 Oplysninger der er indsamlet fra videoovervågning i forbindelse med afhentning af din bestilling, kan blive videregivet til offentlige myndigheder, såfremt der foreligger en straffesag.


3.6 Enkelte af vores eksterne databehandlere, herunder Google Analytics v/ Google LLC, Facebook inc., Klaviyo Inc., Shopify Inc. og Bing er etableret uden for EU, nærmere bestemt i USA. Overførsel af personoplysninger til vores databehandlere i tredjelande sikres gennem gyldige overførselsgarantier ved brug af EU-kommissions Standardkontrakbestemmelser.

Find Google LLCs certificering her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
Find Facebook Incs certifering her:  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC

Dine rettigheder 

4.1 For at skabe maksimal åbenhed og gennemsigtighed omkring vores behandling og opbevaring af dine personlige oplysninger skal vi som dataansvarlige oplyse dig om dine rettigheder. 


4.2 Indsigtsretten 


4.2.1 Du har til enhver tid ret til at bede om at få oplyst, hvilke data vi har registreret om dig, hvilke formål dine data tjener, hvilke kategorier af personlige oplysninger vi har registreret om dig, hvem der modtager og behandler oplysningerne, samt hvorfra vores data om dig er indsamlet. 


4.2.2 Du har ret til, pr. mail, at få tilsendt en kopi af de personlige oplysninger, vi har registreret og behandler om dig. Ønsker du at få tilsendt en kopi, skal du sende vores kundeservice en skriftlig anmodning på mail@mollyogmy.dk. Vi fremsender udelukkende personlige oplysninger, som knytter sig direkte til den mailadresse, anmodningen er sket på. Du kan med andre ord ikke få tilsendt oplysninger, der knytter sig til anden mailadresse, end den du kontakter os på. 


4.3 Retten til berigtigelse 


4.3.1 Du har ret til at få ukorrekte personoplysninger om dig selv korrigeret af os, så vi ikke anvender fejlagtige informationer om dig, når du benytter virksomhedens services. Hvis du opdager, at der er fejl i de oplysninger, vi har registreret om dig, skal du gøre os opmærksomme herpå via skriftlig henvendelse på mail til vores kundeservice, så vi kan rette fejlen.


4.4 Retten til sletning 


4.4.1 Du har i visse tilfælde ret til at få alle eller dele af personoplysninger slettet hos os. Det gælder eksempelvis, hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har noget juridisk grundlag for at fortsætte behandlingen af dine data. Hvis en fortsat behandling af dine personlige oplysninger er nødvendig, er vi ikke forpligtede til at slette de oplysninger vi har registreret på dig. 


Sletning af personlige oplysninger kan kun ske med tilbagevirkende kraft. Anmoder du om at få fine oplysninger slettet, skal du være opmærksom på, at der på ny vil blive indsamlet oplysninger om dig, hvis du benytter dig af vores ydelser eller services i fremtiden. 


4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring


4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte. 


4.6 Retten til dataportabilitet

4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få en kopi af de personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et maskinlæsbart format, ligesom du har ret til at overføre personoplysninger om dig selv til en dataansvarlig. 


4.7 Retten til indsigelse 


4.7.1 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af personlige oplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering, segmentering og analyse, som vi foretager for at kunne vores kommunikation og markedsføring relevant i forhold til dig. 


4.7.2 Du har ret til at grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige oplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesse jf. pkt. 2.1 og 2.3.


4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke 


4.8.1 Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke til direkte markedsføring, eksempelvis nyhedsbreve. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, skal du rette skriftlig henvendelse til os på mail@mollyogmy.dk jf. pkt. 4.2.2. En tilbagekaldelse af dit samtykke gør sig ikke gældende for den behandling, der er foretaget før tilbagekaldelsen.


4.9 Retten til at klage 


4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby over vores virksomheds behandling af dine personlige oplysninger. Din klage skal i den forbindelse indgives enten skriftligt pr. mail til dt@datatilsynet.dk eller på telefon: +45 33 19 32 00. 

Sikkerhed 

6.1 MollyogMy ApS har gennemført alle de anbefalede tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personlige oplysninger uden hensigt eller på ulovlig vis bliver destrueret, bortkommer, bliver ændret, forringet, misbrugt eller kommer uvedkommende i hænde eller til kendskab. 


6.2 Det er udelukkende medarbejdere, som har et berettiget behov for at tilgå dine oplysninger for at udføre deres arbejde, der får adgang til dine persondata. 

Kontaktoplysninger 

7.1 MollyogMy ApS er dataansvarlige for de personoplysninger, som indsamles via vores hjemmeside. 


7.2 Hvis du ønsker at gøre brug af en eller anden eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 4, eller hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til vores virksomheds datapolitik, kan du kontakte:

MollyogMy ApS 

Blytækker vej 22

7000 Fredericia 


Mail: mail@mollyogmy.dk

Telefon: +41 60 33 36 44

Ændringer i persondatapolitikken


8.1 Vores persondatapolitik bliver opdateret løbende. Du kan altid finde den nyeste version på vores site www.mollyogmy.dk/persondatapoltik.

Cookiepolitik

Skift din cookieindstillinger her. 

Hjemmesidens ejer og dataansvarlige

MollyogMy ApS

Blytækkervej 22

7000 Fredericia 

Danmark 

mail@mollyogmy.dk

+45 60 13 36 44

Hvad er cookies?

En cookie er en lille datafil, som bliver gemt på din computer, tablet eller mobiltelefon. En cookie er ikke et program, der kan indeholde skadelige programmer, filer eller virus. 

 

Nogle cookies er nødvendige for, at få hjemmesiden til at fungere. Det kan for eksempel være til at holde styr på indkøbskurv, om du er logget ind, om du tidligere har besøgt siden og hvilket sprog og hvilken valuta du ønsker på siden. Cookies er ligeledes et værktøj for at kunne yde en bedre service, og forbedre/skræddersy vores hjemmeside efter dine behov. Ligeledes hjælper det os med at skræddersy budskaber/reklamer for endnu bedre at modsvare brugeres interesser og præferencer. 

Hvor længe bliver cookies gemt? 

Det varierer, hvor længe en bestemt cookie bliver gemt på dine enheder. En cookies levetid beregner ud fra dit seneste besøg på hjemmesiden. Når cookiens levetid udløber, bliver den slettet automatisk. 

Hvordan sletter man cookies? 

Cookies du tidligere har accepteret, kan med enkelhed slettes. Hvordan du sletter disse afhænger af hvilken browser du bruger og på hvilken enhed du bruger den. Klik herunder på det relevante link for dig:

Youtube video connection

This client refers to Terms of service by all and any providers that are used. This means that by any use of this API Client you are agreeing to be bound by Youtube and Google terms of service.

See below for references to mentioned terms of service and Google's privacy policy: 

https://www.youtube.com/t/terms

http://www.google.com/policies/privacy

The API Client processes any YouTube collected data that will be visible on your website publicly to the users. The API Client only processes publicly available and acknowledged data that is shared. The data will not be shared with external parties.

Any objections to the above-mentioned can be made as a comment in this document and will be reviewed.

Har du spørgsmål? 

Har du spørgsmål til vores opbevaring og/eller behandling af personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på mail@mollyogmy.dk. Cookiepolitikken opdateres løbende af Cookie Information.